Reference

Josef Vlasák - obchodní ředitel, prokurista, DACHDECKER,s.r.o.

S Andreou Považanovou jsem nahlédl do souvislostí mého života, o kterých jsem ani netušil. Díky tomu jsem s její pomocí zvládl odstranit bloky a brzdy své osobnosti a mimo jiné výrazně snížil každodenní pracovní stres, což pozitivně ovlivnilo nejen múj profesní ale i osobní život.

Uvědomil jsem si a pochopil vazby mezi pracovním a soukromým životem, a to mi odhalilo několik zásadních vlivů na vlastní úspěch, zdraví, vyrovnanost a spokojenost.

Všechny koučovacích sezení mi přinesly pozitivní konkrétní výsledky a podařilo se mi naplnit veškeré profesní cíle, které jsem si během koučovacího procesu stanovil.“

Na Andree jsou znát její dlouhodobé profesní zkušenosti z oblasti koučování. Dokázala mě systematicky vést procesem změny tak, že jsem postupně měnil svůj život podle svých představ  a začal ho „žít naplno“. Její vysoce profesionální, lehce invazivní, ale lidský přístup, dle mého názoru velice dobře zafungoval a udělali jsme společně několik velkých kroků, které mě posunuly o několik schodů výše."

Robert Lhota - ředitel projektové kanceláře, GTS Czech s.r.o., GTS Central Europe

"Během koučovacích sezení vedených Andreou jsem zažil největší profesionální zkušenost v mém životě. Na základě této spolupráce se v mé kariéře odehrály zásadní a mnou naprosto neočekávané pozitivní změny. I přesto, že naše sezení už nejsou zdaleka tak častá, výsledky jsou trvalé."

PhDr. Magdalena Nišponská Ph.D. - Univerzitní pedagog, psycholog

"Andrea Považanová je moje dlouholetá kolegyně. Vždy jsem pociťovala velký respekt k jejímu odbornému rozhledu a velmi preciznímu, zodpovědnému a především lidskému přístupu k lidem se kterými pracuje. Společně jsme strávili již mnoho času krásnými a inspirujícími debatami ohledně metod, jež ve své práci používá – hlavně o postupech, které člověka vyvazují ze zajetí minulosti, případných bloků a traumat a následně ho orientují k niternému vztahu ke svému životu, lidem kolem něj a práci.

V jejím osobním zaměření vystupují do popředí témata jako jsou zdroje a facilitace osobního růstu – směry, které jsou v současnosti v centru výzkumu v organizační a pracovní psychologii a koučinku jako prakticky orientované podpory růstu.

Andrea Považanová se dlouhodobě a intenzivně věnuje uvolnění potenciálu člověka směrem k jeho pozitivní seberealizaci, pocitu autonomie a ukotvení ve vztazích. Metody, které důkladně a do hloubky ovládá, teoreticky i prakticky integruje podle potřeb klienta.

Jako protějšek jsem se vždy cítila v bezpečném, nehodnotícím prostoru přijetí a hlubokého lidského zájmu.Nesmírně si vážím jejich odborných názorů, rad a vhledu, které jsou vždy podnětné. "

Bc. Lucie Myslivcová – manažerka pohledávek, PERI spol. s.r.o.

"Jednoho dne mne kdosi zavedl na myšlenku absolvovat koučink. Neměla jsem vůbec tušení, co to „koučink“ je a co mám očekávat …. Byla jsem sama se svými pracovními i osobními problémy a neměla jsem tušení, jak si všechno správně uspořádat, abych byla klidná, vyrovnaná a našla svou vlastní osobnost. Nic se mi nedařilo a můj pohled na život se stával čím dál více pesimističtějším. Rozhodla jsem se koučink vyzkoušet a hlavně vyzkoušet i sama sebe – zda k sobě dokáži být upřímná, kritická a uvědomit si, „kdo“ vlastně jsem.

Koučink s Vámi Andreo, je tou nejlepší volbou, jakou jsem kdy v životě udělala !!!! Ve Vaší přítomnosti se můžu kdykoli soustředit pouze na práci sama se sebou, protože Vy máte ten nejúžasnější dar k tomu vést tím správným směrem. Díky Vám, a teď již vím, že hlavně díky sama sobě, jsem se naučila být „královnou“ pro okolní svět a sama pro sebe a těšit se z každého okamžiku v životě.

Každé naše sezení je mi neuvěřitelným přínosem, a i když si občas myslím, že již ani nemůže být co zlepšovat, vždycky se něco najde, protože vím, že na sobě musím pracovat již celý život.  Každá zdánlivá maličkost se stává něčím k zamyšlení a další zkušeností do života. Naučila jste mne být „MNOU“  a to je ten největší dar, který jste mi mohla dát.

Andrejko, děkuji Vám, že jste a máte v sobě to, co máte a jsem si jistá, že tím obdarujete spousty dalších lidí na světě. S hlubokou úctou Lucie Myslivcová." 

Ing. Tomáš Böhm - generální ředitel NÁRODNÍ KNIHOVNY ČESKÉ REPUBLIKY , bývalý GŘ RIngier CR, a.s.

"Andrea Považanová ve své pozici personální ředitelky společnosti Ringier CR, a.s. efektivně využívala manažerský koučovací přístup a to v oblasti rozvoje specifických dovedností zaměstnanců, řešení osobních problémů, které ovlivňují pracovní výkon a také v rámci plnění konkrétních cílů během plánování organizačních změn.

Mimo jiné se během svého působení ve funkci manažera lidských zdrojů velmi efektivně zhostila úlohy propojování personalistik mezi společností Ringier CR, a.s. a společnostmi Česká Typografie a Československý sport, které společnost v době jejího působení získala.

Mezi její kompetence patřilo kompletní vedení personálního oddělení, výběr  nových pracovníků, spolupráce s dodavateli, jakož i tvorba nové platové struktury a návrhy systémů odměňování a benefitů Compensation & Benefits.

Její jednání se zaměstnanci a ostatními partnery bylo vždy na velmi vysoké úrovni a i v případě nestandardních situací vždy vystupovala jako loajální, podporující a týmový hráč."

Bc. Petra Svobodová - manažerka pro klíčové partnery, ALLIANZ pojišťovna a.s.

"Každá návštěva u Andrey je pro mne osvobozujícím a ozdravujícím zážitkem, který mě vede k mému cíli - nalézt vnitřní rovnováhu, prožívat a pozitivně řídit svůj profesní i osobní život.

Jsem ráda, že jsem uvěřila v sílu myšlenky a rozhodla se na sobě pracovat.  Andreo,děkuji Vám za pomoc a společnost na cestě k mým snům."

Mgr. Lenka Dvořáková - tajemnice Přírodovědecké fakulty UNIVERZITY KARLOVY

"Když se pohádkový hrdina na své strastiplné cestě za štěstím dostane do tajuplného hradu s mnoha místnostmi naplněnými zlatem, stříbrem, vzácnými pokrmy a vůbec veškerým luxusem, ujistí ho neviditelný hostitel, že si vší té nádhery může spokojeně užívat, jen do jediné komnaty, té třinácté, nesmí nikdy vkročit.

Všichni víme, že opravdové štěstí čeká jen na toho odvážlivce, který zákaz poruší, a přece žijeme dlouhá léta v tajuplných hradech svých životů a snažíme se tvářit, že naše třinácté komnaty vůbec neexistují. I pohádkoví hrdinové mívají své moudré rádce, s nimiž vstoupit do třinácté komnaty je přece jen o něco bezpečnější.

My obyčejní smrtelníci potřebujeme najít Vás, Andreo, abychom si troufli vymést pavučiny ze všech temných koutů a po překonaných protivenstvích zjistili, že z oken třináctých komnat je nádherná vyhlídka."

Ing. Ilona Šilhavecká - Export Marketing Manager, DERMACOL a.s.

"Prvnímu setkání s Andreou jsem nejdříve říkala náhoda, dnes tomu říkám osud.

Její vstup do mého života mi přinesl větší vnitřní rovnováhu, poznání sebe sama a pozitivní myšlení, které se odráží v mém osobním i profesním životě. Všechny mozaiky mého života do sebe lépe zapadají a spoustu věcí, se kterými jsem se těžko vyrovnávala či je nedokázala pochopit, přijímám daleko snáz. Je neuvěřitelné, když člověk chce, jak příjemnými způsoby lze dosáhnout tak výrazných výsledků!

Andrea svým profesionálním a citlivým přístupem dokáže vždy přesně vystihnout, co člověk potřebuje – pohladí duši, vede rozum. Jsem přesvědčena, že všechny metody, kterými se zabýváme, fungují a mohu říci, že díky jim jsem šťastnější, vyrovnanější a cítím, že kráčím správným směrem na své životní cestě ke splněným snům a přáním. Velmi se těším na každé setkání, přináší mi další poznání, dobíjí baterky a naplňuje harmonií.

Takže, Andreo, i když vím, že už jsem s Vámi ušla velký kus cesty, jsem přesvědčena, že by člověk na sobě měl pracovat celý život, takže jste se stala pozitivní „závislostí“ mého života a já Vám za ní moc DĚKUJI!"

 

 

Mgr. Nina Vysloužilova - Senior HR Manager Central and Eastern Europe - PHILIPS

"Co je to radost? Co je to potěšení ze hry, ať už tou hrou vnímáme práci, kariéru nebo sám život? Andrea mě zaujala hned v prvních minutách našeho setkání a její hodnota se v mých očích prohlubuje každým dnem. Zářivá bytost, jejíž pozitivismus, odhodlání a vyrovnanost mi dokazují, že ať už jsou vnější vlivy jakékoliv, vnitřně se dá prožívat radost. Je mým průvodcem k znovunalezení vnitřního klidu, odhalení vlastní hodnoty, facilitaci osobního potenciálu a plnění snů, ke kterým mi dodává odvahu a bourá hranice jejich omezení. Vzrušení ze hry se stupňuje a já se těším na každé naše další setkání, které mě posouvá vždy o kus vpřed. Ještě nedávno jsem se ptala " Co chci dělat", dnes se už ptám " Z čeho mám radost."

Josef Zach - Director of Production, Logistic Terminal, PACKIT s.r.o., EYELEVEL s.r.o.

"Člověk si může být jistý ve svých kvalitách, ale pokud je neumí prodat a nebo je v sobě najít a otevřít, není mu to vlastně nic platné. Podobně jsem se cítil já do doby, než jsem se svěřil do péče KOUČINK - EFT vedený Andreou. Jakýkoliv další výčet pochval je zbytečný."

Mgr. Petr Jedelský - President of the Academic Senate of the Faculty of Science CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE

" Pustit se do koučovacího procesu pod vedením Andrey bylo nejlepší rozhodnutí mého života. Víc se směju a potkal jsem u ní sám sebe."

David Larys Gwozdziewicz - Director, Client & Account Management, KIT DIGITAL

"Když jsem k Andree začal chodit, měl jsem určité pochybnosti, bylo to pro mě nové. Po několika sezeních však musím říci, že s umem obratného řezníka odsekává z člověka balast, který za roky nahromadil a dostává se k pravé podstatě vašeho já. A to se překvapivě děje rychlostí nadzvukového tryskáče. Dokáži si představit, že zvládne vzkřísit i zvadlou květinu, nad kterou již ostatní zlomili hůl."

 

Mgr. Jan Páv - vedoucí správní agendy PRE distribuce, a.s.

"Koučink s Andreou mi jednoduše otevřel oči a podnítil neuvěřitelný osobní růst a harmonizaci ve všech oblastech mého života. Pomohl dát mému životu nový, lepší směr a pocit naplnění a radosti. Dopřát si ten luxus žít vlastní život a žít ho po svém.  Andrea mi svým profesionálním a láskyplným vedením pomohla dát jednotlivé životní události do souvislostí a najít v nich to lepší včetně potenciálu pro další růst.

Doslova jako cibuli mě po vrstvách oloupala a pomohla najít pravý důvod vnitřního neklidu, odstranit bloky a dodat kuráž k realizaci změn a mých vlastních tužeb.  Krok za krokem se můj život objektivně mění k lepšímu, plním si svá přání a prožívám štěstí. Jsem vděčný za to, že jsem měl tu čest Andreu poznat."

 

Petr Pětioký - vedoucí výstavby a provozu, VOLTCOM, spol. s r.o.

"Andreo, dala jste mému životu úplně nový a úžasný směr, který mě katapultoval vstříc opravdovému porozumění věcem a dění okolo nás.

Setkání s Vámi bylo jako schůzka s člověkem, kterého jsem už dávno (byť nevědomky) hledal. Za celý svůj život jsem už jako kluk přečetl mnoho knih o účincích pozitivního myšlení, o vykonávání dobra a návratu všeho, co člověk vyšle do života a spoustu dalšího včetně různých "mystických" učení a "kouzel", která mě nejen fascinovala, ale především velice lákala... Celý život jsem si ale myslel, že vše je možné prožít pouze někde na druhém konci světa, ukryt kdesi hluboko v horách za zvuků tibetských zpěvů“. Protože celý život nevěřím na náhody a jsem přesvědčen, že náhoda je jen nepřesně pochopená řízená událost, vím, že i setkání s Vámi nebylo náhodné...

 

Po několika setkáních s Vámi a Vašich workshopech EFT jsem si začal plně uvědomovat mnoho věcí, které jsem dříve vidět buď nemohl, ale spíše si myslím, že jsem je vidět nechtěl…  Schoval jsem tyto „zkušenosti“ kdesi hluboko v sobě a myslel si, že zmizí. Je jedno, zda se jednalo o záležitosti pracovního nebo osobního života, nikdy nezmizely, jen mi nevědomky ovlivňovaly život (většinou tím negativním způsobem). Po setkáních s Vámi jsem začal vidět věci mnohem jasněji a v úplně jiných souvislostech dříve mi skrytých.

Pokud bych však měl jednou větou popsat, co zásadního způsobilo setkání s Vámi, je dozajista úžasná a nepopsatelná rovnováha ve všech oblastech mého života. A co je nejvíc úžasné…, vědět, že kouzla opravdu existují dnes a denně mezi námi, a že vše dobré je možné. Jsou chvíle, kdy se mi dokonale podaří zmizet v přítomném okamžiku a plynout jím, jak dlouho si dovolím. A když se vrátím zpět, vidím svět jinýma očima s větší pokorou, pochopením a lepším porozuměním.

Andreo, jste úžasný člověk, chovám opravdu velkou vděčnost za to, že jsem Vás potkal."

 

Barbora Chaloupecká, výkonný producent CET 21, spol. s r.o.

"Rozhodnutí zavolat Andree a začít chodit na koučovací sezení považuji za jedno z mých nejlepších. Na vlastní oči jsem viděla, že pokud chci změnu a jsem ochotná pro tu změnu něco udělat, dokážu to. Už od prvního setkání jsem věděla, že jsem na správném místě. Andrea mi pomohla vidět moji cestu, po které jsem se vydala. Ukázala mi možnosti, že to mohu mít v životě i jinak a líp a zbavila mě vnitřních závaží a strachů. Jsem velmi vděčná, že mám ve svém životě člověka jako je Andrea."

Lukáš Chmela, managing director, MEDIA Buyers

Díky koučovacím sezením u Andrey se mi podařilo zvládnout období, kdy jsem čelil největším podnikatelským a managerským výzvám ve své dosavadní kariéře. Můj roční obrat se šestinásobně zvýšil.

Jsem přesvědčený o tom, že metoda EFT patří v současné době mezi nejrychleji a nejspolehlivěji fungující techniky, které jsou na současném trhu k dispozici. Andreu Považovanovou jako kouče, stejně jako techniky EFT můžu rozhodně doporučit.

 

Ing. Martin Dvořák - člen představenstva Hospodářské Komory HMP, bývalý ředitel DPP, podnikatel

"Čas strávený u Andrey mě naučil vidět věci z jiných perspektiv a optikou o které, jsem si dříve myslel, že neexistuje. Pomohlo mi to zvládnout mimořádně svízelné situace u kterých bych normálně předpokládal, že se nedají vyřešit a zvládnout. Tuto zkušenost a získání těchto schopností považuji za neocenitelnou."

 

Jindřich Michálek - absolutní mistr světa v kulturistice organizace NABBA 2010

"Můj život se po absolvování koučovacích setkání u Andrey totálně změnil. Našel jsem co v životě opravdu chci, nebojím se riskovat a cítím se silnější než kdykoliv předtím."

PhDr. Samuel Dobrovodský - člen Mezinárodní Agentury pro Solární Technologie

" Při práci s Andreou se muž cítí jako dítě, které může jíst čokoládu do konce života. Je vyjímečné komunikovat o všem a do takové hloubky. Kromě toho je krásná a vyzařuje z ní klid a Energie. "

Karolína Milerová - majitelka práv kreslené postavičky Krtečka, podnikatelka

" Andrea je pro mě jako jedna z mých mála životních jistot v hektické a nejisté době. Objivuju ji pro její rychlost a efektivnost práce, kterou přesto zahalí do jemnosti a Lásky tak, že Vás pohladí na duši, přesně když to potřebujete.

Je velmi chápavá a člověk jí může říct cokoliv aniž by se cítil nějak nevhodně. Píšu si u ní svůj vlastní životní deník a jsem ráda, že ona je jeho věrnou a diskrétní spoluautorkou. Vždy se k ní těším, protože její energie a atmosféra v její kanceláři je jako kdybyste jeli na krátkou duševní dovolenou a přitom na sobě efektivně pracovali. Děkuji."

Katerina Vilimovská - Business Concierge

Po absolvování vzdělávacího programu ENERGY COACHING vedený koučkou Andrea Považanovou se 2 x navýšil můj finanční příjem a jsem mnohem více sebevědomá. Užívám si života s novou kvalitou a klidem.

Během výcviku jsem vyřešila spoustu svých osobních problematik. uvědomila jsem si, kdo jsem, objevila své zdroje. Pochopila jsem co v životě potřebuji, abych ho žila naplněně po všech stránkách. Už vím jak na to. Moje energie se mnohonásobně navýšila. Doporučuji tento unikátní výcvik z pozice poznání, že život s problémy, opravdu žít nemusíme, když víme jak na to."

Ing. Renata Váchová - Managing Director, Alfa Laval Central Europe

" Možnost v rámci firemního rozvoje absolvovat Andrein program ENERGY COACHING vnímám jako novou cestu k dosažení Cílů, která mě posunula v pracovní i osobní rovině. Získané dovednosti a zdroje používám v každodenní praxi v rámci rodiny i mé manažerské pozice. "

Ing. Pavla Langerová - Financial Analyst/risk Manager, RCI Banque

" Byla jsem fascinovaná tím, co dokáže Andrea a techniky se kterými pracuje. Stačilo pár minut abych pochopila souvislosti co se přesně děje v mém manželství a kde je problém. A co následovalo poté, považuji za malý zázrak..znova jsem se po letech zamilovala do svého manžela, v což jsem po osmiletém vztahu už ani nedoufala.

Výcvik ENERGY COACHING s Andreou měl významný vliv na mé sebevědomí a pochopení, kudy se chci ve svém životě dále ubírat. Umožnil mi pochopit principy fungování života a naučil mě efektivní nástroje, kterými lze ovlivnit jeho kvalitu. Poznala jsem více do hloubky sebe samu a naučila jsem se lépe hospodařit se svou energií.

Tento výcvik mimo jiné velmi pozitivně ovlivnil kvalitu mých osobních vztahů a ukázal mi odpověď na otázky kam se chci v pracovním životě dále ubírat. Příjemně mě obohatilo setkání s novými zajímavými lidmi naladěnými na stejnou vlnu. Výborná investice."

Ing. Veronika Nosková - Brand manager, Kraft Foods, s.r.o.

" Umožnila jsem změně "stát se". Absolvování výcviku ENERGY COACHING mi otevřelo cestu ke Coachingu, sebepoznání a inspiraci. Pochopila jsem, že život je úžasný a my ho takový můžeme žít. vnímám podporu a respekt k tomu, co nás přesahuje a nechávám vše více plynout.

Andrea vždy podpoří, ukáže cestu a vybaví vším potřebným pro nezávislost, sebevědomí a zvládání životních situací. Po tomto výcviku sama koučuju, mám svou klientelu a svou novou vášeň. Pro mě jsou výsledky Energy Coachingu s Andreou skvělé!"

Ing. Tomáš Bohm - GŘ Národní knihovny České republiky

" Tento kvalitní výcvik s mnohé vypovídajícím názvem ENERGY COACHING bych doporučil těm, kdo hledají změnu, protože se zde naučí kombinace různých efektivních a rychlých technik a to vše za výborného vedení Andrey a navíc ve velmi příjemném prostředí. Training mě naučil podívat se na život z jiné strany a pomohl mi uvědomit si co chci. Změnil jsem přístup a náhled na mezilidské vztahy a pochopil, že má cesta a můj život je o mě. Pochopil jsem, že pokud chci změnu, musím ji provést já sám a že všechna potřebná energie pro ni je mi na dosah v mých vlastních zdrojích.  Rozhodnutí absolvovat výcvik hodnotím jako dobrou investici!"

Petra Svobodová - Člen dozorčí rady rezidence Investment a.s. a člen představenstva Kentoya a.s.

" ENERGY COACHING je skvělá a obrovská zkušenost a posun dál. Naučila jsem se sama zvládat a řešit své problémy a cítit se každý den šťastně a plná energie. Výcvik považuji za velmi přínosný a skvěle navazující na koučovací sezení u andrey. Více vnímám a naslouchám lidem a cítím, že mi může být mezi nimi fajn  a to je pro mě nové. Osvojila jsem si spoustu nových dovedností, o kterých si myslím, že mi velmi pozitivně ovlivňují a obohacují život. V poměru s přínosem kurzu považuji své rozhodnutí výcvik absolvovat za chytře investované peníze."

Michaela Vrtelová - podnikatelka, Guerlain Institut Praha

"Andrea mě naučila se radovat z každého dne. Žít a užívat život. Žít konečně sebe. Už dávno pro mě není jen koučem. Nelze ji popsat pár slovy. Slova jsou zde zbytečná. Je třeba to zažít."

Jovana Hykšová - trainer L´OREAL Česká republika s.r.o.

" Už po druhém sezení zažívám neuvěřitelný pocit uvolnění, vnitřního klidu a pohody. Trému, kterou jsem vždy prodělávala před každou prezentací jsem jako zázrakem po letech odbourala. Děkuji Vám Andreo, za vše!"

Ing. Jaroslav Petrů - Člen představenstva a generální Ředitel, MARKLAND KOTVA a.s., MARKLAND Group Central Europe

markland kotva

Mgr, Michaela Vágnerová – Metodik specialista Personální úsek, Generální ředitelství KOOPERATIVA, a.s., Vienna Insurance Group

"Výcvik, který jsem absolvovala u paní Andrey Považanové, byl velmi inspirativní a obohacující, neboť paní Andrea využívá mimořádné techniky, kterých je celá řada a přesně dokáže intuitivně vystihnout, co je v daný okamžik nejfunkčnější a jak se dostat ještě blíže samy k sobě. Velmi děkuji Andree za její profesionální a přesto tolik lidský přístup. Andrea je úžasná žena, která má obrovský dar, jak posunout klienty na své cestě a rozšířit jim další možnosti, které mohou využívat v praxi. Zajisté je zásadní, aby klient chtěl a byl aktivní. Vážím si také sdílení zkušeností všech zúčastněných a vzájemné důvěry. Výcvik byl pro mne radostí, ačkoliv se hodně pracovalo, tak se také hodně objevovalo. Ráda bych tímto s úctou poděkovala Andree a všem, kteří se mnou výcvik absolvovali."

Ing. Milan Karásek, FCCA MBA - Head of group Accounting and Tax, EON ČR, s.r.o.

" Absolvoval jsem u Andrey její training ENERGY COACHING. Proč se mi líbil? Vím, co mi energii dává a co mi ji bere. Umím také svou vlastní energii aktivovat. A co víc, znovu jsem si uvědomil, co je mým životním posláním a proč jsem tady. Andrea sdílí training s opravdovou radostí a zaujetím. Děkuji jí za jedinečný, inspirativní a lidský přístup. Z její práce vyzařuje "passion" pro to, co dělá a za to jí patří velké poděkování."