Mgr, Michaela Vágnerová – Metodik specialista Personální úsek, Generální ředitelství KOOPERATIVA, a.s., Vienna Insurance Group

"Výcvik, který jsem absolvovala u paní Andrey Považanové, byl velmi inspirativní a obohacující, neboť paní Andrea využívá mimořádné techniky, kterých je celá řada a přesně dokáže intuitivně vystihnout, co je v daný okamžik nejfunkčnější a jak se dostat ještě blíže samy k sobě. Velmi děkuji Andree za její profesionální a přesto tolik lidský přístup. Andrea je úžasná žena, která má obrovský dar, jak posunout klienty na své cestě a rozšířit jim další možnosti, které mohou využívat v praxi. Zajisté je zásadní, aby klient chtěl a byl aktivní. Vážím si také sdílení zkušeností všech zúčastněných a vzájemné důvěry. Výcvik byl pro mne radostí, ačkoliv se hodně pracovalo, tak se také hodně objevovalo. Ráda bych tímto s úctou poděkovala Andree a všem, kteří se mnou výcvik absolvovali."