Ing. Renata Váchová - Managing Director, Alfa Laval Central Europe

" Možnost v rámci firemního rozvoje absolvovat Andrein program ENERGY COACHING vnímám jako novou cestu k dosažení Cílů, která mě posunula v pracovní i osobní rovině. Získané dovednosti a zdroje používám v každodenní praxi v rámci rodiny i mé manažerské pozice. "