Ceny

Pro firmy (Manažerský koučink - Executive Coaching)

Koučink je proces. 

Po procesu 10 sezení dochází k zásadním pozitivním změnám v dané oblasti, ale i v oblastech přidružených - tzv. Generalizační efekt. Přesto i absolvování jednoho sezení na konkrétní téma je klienty hodnoceno jako velmi přínosné.

 

Konkrétní podmínky spolupráce jsou domluveny v rámci pozice koučovaného a rozsahu spolupráce. Jedno koučovací sezení trvá 60 min.

 

Pro jednotlivce (Koučink Životní Rovnováhy - Life Balance Coaching)

 

Standardní postup - 10 koučovacích sezení realizovaných běhěm 2 - 3 měsíců.

Změny po procesu koučování jsou klienty hodnoceny jako rychlé, jasné a trvalé.